Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Faaliyet alanımız içerisinde bulunan ” YEMEK ÜRETİMİ ve SUNUMU” hizmetlerini gerçekleştirirken Teknolojik, Kaliteli ve Güvenli çalışma olgusu içerisinde Müşteri Memnuniyetine, Gıda Güvenliğine, İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları ve yasal mevzuatlarına uyacağını taahhüt eden Üst Yönetim anlayışını benimseyerek;
• Müşteri Memnuniyetini arttırıcı tedbirler almak
• Yönetim Sistemlerimizin Sürekli iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmasına olanak sağlamak
• Hedeflerde dahil olmak üzere Yönetim Sistemlerimizi Gözden Geçirmek ve iyileştirmeler yapmak
• Tüm Çalışanlarımızın katılımının sağlandığı bir organizasyon oluşturmak
• Gıda güvenliği ile ilgili muhtemel tehlikeleri belirleyerek önlemler almak ve sürekli izlemek
• Mevcut Gıda Güvenliği yönetmeliklerine uyarak hareket etmek
• Doğal Kaynakların Kullanımında çevreye saygılı olmak
• Ham madde kullanımında israfı önleyecek tedbirler almak
• İş kazası Risklerini azaltıcı şekilde sağlıklı iş ortamları oluşturmak
• Çalışanlarımızın Kalite, Gıda Güvenliği ve İş Sağlığı Konularında bilinç kazanmasını sağlamak amacı ile Planlı Eğitimler Düzenlemek